Trådlös datakommunikation för VA-tillämpningar

Mät, övervaka och styr – var som helst via uppkoppling över mobilnätet. GenIP är enheten för dig som behöver en intelligent gateway för industriella applikationer. Med ständig uppkoppling via det mobila nätet, inbyggd brandvägg, VPN, och multiprotokollstöd hanterar du smidigt uppgifter som övervakning, loggning och styrning. Dessutom administreras GenIP’s alla inställningar enkelt via det inbygga webbgränsnittet.
Läs mer

Robust och säker kommunikation

Privata radionät ger hög driftsäkerhet och en hög nivå avseende cybersäkerhet. 415U-E-C är Elpros nya trådlösa Ethernet-Gateway. Lång räckvidd och hög bandbredd kombinerat med en hög cybersäkerhet gör 415U-E-C till en mycket bra komponent att bygga robusta och cybersäkra privata radionät inom tex VA , Energi och Gruvnäring.
Läs mer

Seminarium: Säker Industriell Digitalisering

Samhället digitaliseras, nya lösningar till våra behov realiseras med enkelhet och stor genomslagskraft. Vi som människor har de senaste 10 åren blivit mycket mer effektiva genom digitalisering. Industrin som ofta legat i täten när det gäller att effektivisera har här hamnat på efterkälken trots att förutsättningarna för att digitalisera upplevs bättre inom industrin. Dilemmat är ofta hur man på ett...
Läs mer