Vi ser till att du kan styra och kontrollera...
Hur radiosändare får används regleras runt om i världen,...