Tjänster

Trådlös datakommunikation för industriella tillämpningar

Med både räckvidd, säkerhet och flexibilitet i fokus erbjuder vi produkter och tjänster som får dina maskiner och system att kommunicera med varandra.

Service och reparationer

Om olyckan är framme, tex. överspänning, eller om något i elektroniken slutar fungera, har vi en avdelning för service- och reparationer. Den erfarna och kunniga personalen justerar också in radiodelarna med kvalificerade mätinstrument så att produkterna fungerar tillförlitligt.

Räckviddsprov

Vi hjälper till med signalstyrkemätning genom att på plats mäta radiosignalen mellan de ställen där en trådlös förbindelse önskas. Mätresultatet redovisar vi i ett dokument med kartor och skisser samt med rekommendation till antenn och masthöjd.

Utgående från mätprotokollet kan vi offerera den utrustning som behövs för den önskade överföringen. Vi hjälper också till med att fylla i frekvensansökningar till PTS när detta är aktuellt.

Utbildning

Vi håller kurser och utbildning i hantering och konfiguration av våra produkter på begäran. Kontakta oss för mer information om våra tjänster.