Vi ser till att du kan styra och kontrollera vattenpumpar, dumprar, larm, värmesystem, infrastruktur på flygplatser… Och vi gör det trådlöst, utan avbrott, med full kontroll.

Hur radiosändare får används regleras runt om i världen, i Sverige är det Post- och Telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet. Frekvensutrymmet är indelat för olika ändamål, exempelvis för rundradio och TV. För data- och signalöverföring får bland annat följande frekvenser användas fritt utan licens: 439,700 till 439,975 MHz (12 kanaler á 25 kHz) 444,000, 444,050 och 444,400 MHz 869,400 till 869,650 MHz (10 kanaler á…

Träffa oss under VA-mässan på Elmia i Jönköping den 27-29 september. Besök vår monter B03:14 och se våra kostnadseffektiva och robusta lösningar för trådlös kommunikation för VA-branschen.