Samhället digitaliseras, nya lösningar till våra behov realiseras med enkelhet och stor genomslagskraft. Vi som människor har de senaste 10 åren blivit mycket mer effektiva genom digitalisering. Industrin som ofta legat i täten när det gäller att effektivisera har här hamnat på efterkälken trots att förutsättningarna för att digitalisera upplevs bättre inom industrin. Dilemmat är ofta hur man på ett strukturerat och säkert sätt kan öppna upp informationsflöden mellan affärssystem och styrsystem. Hur man ”kopplar ihop” sitt isolerade och väl kontrollerade processnätverk med Internet och vilka risker det innebär.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium för att få en ökad förståelse kring IT säkerhet, IoT och Digitalisering i en Industriell miljö.

Säker Industriell Digitalisering – Inspirationsseminarium

Datum: 8 december 2017
Tid: kl. 08:30 – 10:30
Plats: Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat så du behöver registrera dig.
Anmälan: maila till event@coness.se.

Program

08.30 Incheckning, kaffe och frukostmacka.

09.00 Industriell Digitalisering
– Industriell IT kontra traditionell IT vad skiljer.
– Vad är IoT /IioT
– Aktörerna hur hänger det ihop

09.30 IT Säkerhet
– Hackare: Vad är de ut efter?
– Exempel på cyberattacker
– Vad bör ditt företag ha koll på

10.00 Säker Industriell Digitalisering
– Några konkreta råd för hur man kan digitalisera sina processer utan
att gör avkall på säkerheten
– Avslutande diskussion och frågor

I samarbete med IT-Säkerhetsbolaget AB.

Related posts