Hur radiosändare får används regleras runt om i världen, i Sverige är det Post- och Telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet. Frekvensutrymmet är indelat för olika ändamål, exempelvis för rundradio och TV.

För data- och signalöverföring får bland annat följande frekvenser användas fritt utan licens:

439,700 till 439,975 MHz
(12 kanaler á 25 kHz)

444,000
444,050 och 444,400 MHz

869,400
 till 869,650 MHz
(10 kanaler á 25 kHz eller 1 kanal på 250 kHz)

För alla ovanstående frekvenser är högsta tillåtna uteffekten 0,5 W (500 mW). Utöver detta är vissa av frekvenserna begränsade i tid, det vill säga att man exempelvis bara får sända 20% per timme.

Hela frekvensplanen finns på Post- och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se (under rubriken Branschinformation)

Det går vanligtvis bra att också ansöka om en egen frekvens vilket innebär att störningar från angränsande sändare minimeras. Oftast får man då också sända med högre uteffekt vilket ger längre räckvidd. Som exempel: med 5 W uteffekt och fri sikt på 386 MHz når man 3 mil och längre.

Vi hjälper gärna till med svar på frekvensfrågor och ansökningar till PTS.