Träffa oss under VA-mässan på Elmia i Jönköping den 27-29 september.
Besök vår monter B03:14 och se våra kostnadseffektiva och robusta lösningar för trådlös kommunikation för VA-branschen.